autyzmwszkole.com
Czytanie ze zrozumieniem w ASD
Niektóre wysokofunkcjonujące dzieci z ASD nie mają żadnych problemów z nauką przez kilka początkowych lat. „Ich rodzice mogą usłyszeć, że dziecko ma takie same umiejętności jak inni uczniowie…