autyzmwszkole.com
Zachowania stereotypowe
„Stereotypowe ruchy ciała, przywiązanie do rutyny i różnych innych rytuałów są nieodłączną cechą autyzmu” (Gilberg, 1993, s. 347). „Rodzice informują nas, że dzieci autystyczne cz…