autyzmwszkole.com
Dwa największe błędy dotyczące dyscypliny
Ple ple ple ple – bach bach bach. „Dwa największe błędy w dyscyplinowaniu małych dzieci popełniane przez rodziców i opiekunów to 1) za dużo gadania i 2) za dużo emocji. Traktowanie dzie…