autyzmwszkole.com
Systemy żetonowe
Systemy żetonowe opisali autorzy książki pt. „Sposób na trudne dziecko”; – A. Kołakowski, A. Pisuła. Twierdzą, że jest metodą o mniejszej awersyjności niż wyciąganie konsekwencji.…