autyzmwszkole.com
Wyliczanie czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
Wyliczanie jest metodą stworzoną przez Thomasa Phelana, z powodzeniem stosowaną od wielu lat w kilkudziesięciu krajach świata.