autyzmwszkole.com
Czym jest IPET?
IPET to indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który szkoła lub przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Program powinien p…