autyzmwszkole.com
Uwagi w dzienniczku czyli jak usunąć niewygodnego ucznia z klasy
Po dwóch tygodniach uczęszczania do pierwszej klasy wychowawczyni stwierdziła, że Piotr się nie nadaje, i że mam go zabrać z klasy. (Piotrek był już opiniowany) Zabrać, odroczyć, zrobić z nim co c…