autyzmwszkole.com
Edukacja domowa – unschooling
W artykule Magdy Piekarskiej dla GW, pt. „Nauka według potrzeb” opisane są zalety nauki poza szkołą i nie chodzi tu o zajęcia dodatkowe, ale o edukację w domu, zamiast uczęszczania do s…