autyzmwszkole.com
Zaburzenia integracji sensorycznej w ASD
Czym są zaburzenia integracji sensorycznej? Integracja sensoryczna – zwykle definiowana jest jako proces, za pomocą którego nasz mózg interpretuje informacje docierające do nas za pośrednict…