autyzmwszkole.com
Zespół Aspergera – zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)
U około 25% dorosłych ludzi z zespołem Aspergera występują też kliniczne objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (obsessive compulsive disorder – OCD; T. Attwood i in. 2012). Osoba dotknięt…