autyzmwszkole.com
Mocarz
16% uczniów III klas szkół ponadgimnazjalnych przyznało, że używało dopalaczy. – Badanie Instytutu Psychiatrii i Neurobiologii z 2011 roku. Od tego czasu wyrosło już nowe pokolenie użytkowni…