autyzmwszkole.com
Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespole Aspergera
Poważnym problemem dzieci z autyzmem jest brak naśladownictwa. Zamyka to drogę do nabywania wielu kompetencji. Naśladownictwo to potężne narzędzie nauki dla nas wszystkich. Nasze mózgi są zaprogram…