autyzmwszkole.com
Sensoryka na trzepaku – sposoby na „niezintegrowanie”
W publikacjach neurobiologów bardzo często pojawiającym się terminem jest neuroplastyczność. Pojęcie to oznacza, że struktura mózgu zależna jest od naszych doświadczeń i aktywności. „Tu nic n…