autyzmschemat.life
TEORIA UMYSŁU – TRENING
Wiele społecznych „wpadek” doświadczanych przez dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, można przypisać problemom związanym z przetwarzaniem informacji opisanym w tzw. teorii umys…