autyzmschemat.life
STRATEGIE WIZUALNE
Strategie wizualne do wykorzystania w szkole i w domu dla dzieci i dorosłych ze specyficznymi trudnościami w nauce… Kolejność czynności – zabawaUmiejętność wykorzystania posiadanych inf…