autyzmschemat.life
MOTORYKA MAŁA/ĆWICZENIA DŁONI PRZED PISANIEM
Zakładka zawiera ćwiczenia, scenariusze zajęć i zabaw rozwijających motorykę małą do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacji, kompensacji oraz rehabilitacj…