autyzmschemat.life
Arkusz WOPFU oraz IPET
Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAna podstawie diagnoz czÄ…stkowychObszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym o…