autyzmschemat.life
Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem
Temat: Uczymy się bawiąc – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z autyzmem. Czas trwania: 90 minut Cele główne: 1. Aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. 2. Rozwij…