autyzmschemat.life
Mikołajki – scenariusze zabaw sensorycznych
Mikołajki – scenariusz zajęć w grupie przedszkolnej Temat: Spotkanie z Mikołajem.Cele główne:- Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych,- Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radośc…