autyzmschemat.life
Quiz „W krainie bajek” – scenariusz zajęć dla 6-latków
Scenariusz quizu w grupie dzieci sześcioletnich „W krainie bajek” Cel główny: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych; stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realiza…