autyzmschemat.life
Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją
Rozwój umiejętności społecznych u dzieci z dyspraksją Dyspraksja często wiąże się z dezorganizacją zachowania i nawiązywania kontaktów społecznych. Dotyczy ona wielu aspektów codziennego życia. Dzi…