autyzmschemat.life
Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do zawodu
Kreatywność – umiejętności i twórcza postawa, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji; zdolność wymyślania oryginalnych pomysłów dotyczącyc…