autyzmschemat.life
Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową – IPET
Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową rozwijają 5 aspektów: spostrzeganie figury i tła,spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,spostrzeganie stosunków przestrzennych,koordynację wzroko…