autyzmschemat.life
Zabawy i zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających przedszkole
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DZIEŃ 1 Temat: Nasza grupa –„ Misie”Cele: • Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem• Poznanie dzieci i ich rodziców• Przybliżenie rodzicom form pracy z dziećmi• Swobodne roz…