autyzmschemat.life
Umiejętność wykorzystania posiadanych informacji – tabelki
Autystyczni uczniowie oraz uczniowie z dysleksją i podobnymi zaburzeniami często mają trudności z „wydobyciem ze swojej pamięci operacyjnej” posiadanych już wcześniej informacji, do teg…