autyzmschemat.life
Teoria umysłu – trening
Wiele społecznych niuansów, które umykają dzieciom ze spektrum autyzmu, można przypisać problemom z przetwarzaniem informacji opisanym w tzw. teorii umysłu (ang.theory of mind, ToM) Teoria um…