autyzmschemat.life
Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia
Listy kontrolne są nieodłącznym atrybutem w walce z zapominaniem. Dobrze organizują rzeczywistość dzieciom, które już potrafią czytać Autystycznym dzieciom należy pomagać w planowaniu ale i mali dy…