autyzmschemat.life
Tworzenie związków wyrazowych
Do płynnego czytania niezbędne jest sprawne posługiwanie się związkami wyrazowymi „My dorośli nie zastanawiamy się nad nimi i używamy ich w sposób naturalny. Podczas czytania łączenie wyrazów…