autyzmschemat.life
Program rewalidacji ucznia z autyzmem/ZA – szkoła średnia
Rewalidacja jako rozwój i aktywacja wszystkich pokładów intelektualnych, osobowościowych i społecznych ucznia posiada dwa aspekty pracy: dydaktyczny – uzupełnienie luk w przyswojonym przez uc…