autyzmschemat.life
Kostki uczuć – scenariusz gry
Gra Kostki uczuć pozwala dzieciom na ćwiczenie wyrażania i rozpoznawania uczuć Cele „Pierwszoplanowe: wyrażanie emocji, rozpoznawanie emocji. Drugoplanowe: Koncentrowanie uwagi, stosowanie si…