autyzmschemat.life
Przyjmowanie prezentów – schemat
Sztuka przyjmowania prezentów jest zbiorem umiejętności często pomijanych w precyzyjnych planach nauczania dziecka odpowiedniego zachowania podczas przyjęć