autyzm.life
Cząstkowa diagnoza ucznia z zespołem Aspergera
Cząstkowa diagnoza z funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera Cząstkowa diagnoza z funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera na lekcjach religii. Uczeń chętnie bierze udział w zajęciach, często …