autonomia.pl
RAŚ będzie współtworzył Śląskie Porozumienie Wyborcze
Ruch Autonomii Śląska w porozumieniu z Śląską Partią Regionalną oraz innymi ugrupowaniami regionalnymi tworzy Śląskie Porozumienie Wyborcze. Ubiegłoroczne wybory samorządowe zakończyły się porażką śląskich ugrupowań. Ich elektorat nie uległ przy tym uszczupleniu, lecz podziałowi, co wykluczyło reprezentantów śląskich środowisk z udziału w pracach samorządu wojewódzkiego. Wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych czujemy się w obowiązku wobec naszych