authentic-dua.com
Yaa Hayyu yaa Qayyoomu Birahmatika ‘Astagheethu
Morning Evening Supplications Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslihlee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin O Ever Living One, …