authentic-dua.com
Du’aa of Light (Noor)
Invocation for going to the Masjid Allaahummaj’al fee qalbee nooran, wa fee lisaanee nooran, wa fee sam’ee nooran, wa fee basaree nooran, wa min fawqee nooran, wa min tahtee nooran, wa …