australijski-bumerang.pl
Czas Snu
Dreamtime Dreamtime – czyli Czas Snu, Marzeń czy też Marzeń Sennych – to niezwykle ważna część kultury i religii Aborygenów. Wszystkie rdzenne plemiona Australii, choć nie raz żyjące w …