australijski-bumerang.pl
Kraina miodem i winem płynąca
Dolina Rzeki Łabędziej Na wschód od Perth znajdują się żyzne tereny doliny rzeki Łabędziej, na których od lat uprawiane są winorośle. Pierwszymi osadnikami w Swan Valley (Dolinie Łabędziej) byli Wł…