aulaedem.com
Teràpia sistèmica - Aula EdEm
Teràpia sistèmica: disciplina terapèutica que incideix en les disfuncionalitats en base als estils relacionals i els patrons de comunicació.