aulaedem.com
Taller: Creació, Crea-Acció, (C)Reacció - Aula EdEm
Juntament amb la flexibilitat, la creativitat és una de les capacitats més imprescindibles per trobar estratègies d’adaptació al nostre entorn. Aquest taller pretén oferir eines per entrenar la creativitat i poder desenvolupar la nostra capacitat de resposta davant les dificultats que ens presenta la vida. Objectius Proporcionar els fonaments de l’habilitat creativa aplicada a la vida pràctica i a …