aulaedem.com
Taller: Gestió del conflicte - Aula EdEm
A partir de casos pràctics i quotidians pels usuaris, dinàmiques de grup, role-play i altres recursos didàctics entrenarem les habilitats relacionades amb la gestió del conflicte a l’aula o a casa. Aquest taller va acompanyat d’una presentació que constituirà l’eix a partir del qual articular l’aprenentatge. Objectius Proporcionar els fonaments de les habilitats interpersonals en la resolució de …