audiyolab.wordpress.com
Æ’@TLNK__F2010
AuDIYolab v.X @telenoika ‘Edició, programació i post-producció sonora amb eines lliures 8 al 12 febrer >> de 18h a 22h a càrrec de Xavi Manzanares (tcc dAAX!)