attention-hubosa.se
Styrelsemöten
Datum för möten: Våra styrelsemöten hösten 2019 sker lördagar kl 11-13, i Rådsalen. 10 augusti, 7 september, 12 oktober, 9 november och 7 december. Vårt arbete är givetvis helt transparent, så vill…