attention-hubosa.se
Stadgar
Här finns våra nuvarande stadgar att ladda ner: Stadgar 20150305.pdf Årsmötet 2017 uppdrog åt styrelsen att se över stadgarna, och det finns ett färdigt förslag, som inte skiljer sig nämnvärt. Infö…