attention-hubosa.se
Nyheter
Vi vidarebefordrar länk till enkät från Begripsam, som arbetar med tillgänglighet framför allt för personer med kognitiva svårigheter. Begripsam var ursprungligen ett arvsfondsprojekt som drevs av …