attention-hubosa.se
Jättetrevlig musikstund avslutade årsmötet
Föreningens årsmöte valde in Marianne Rimbark som ny ledamot och Martin Nilsson som ny ersättare, och gav styrelsen och verksamhetsrevisor Rebecca Silverstein mandat att utveckla styrelserutinerna.…