attention-hubosa.se
Grödinge-träff 22/2
Alla med NPF-diagnoser såsom AS, HFA, ADHD osv är varmt välkomna, i förekommande fall med respektive. Respektive som trivs i NPF-sällskap är välkommen, med eller utan egen (misstanke om) diagnos. R…