attention-hubosa.se
Filmtajm!
Vi fortsätter med filmvisningarna! Vi föreningar i Rådsalen delar på kostnaden för filmlicens för oss att kunna visa filmer för våra medlemmar (det kallas institutionell visningsrätt). Hösten 2019 …