attention-hubosa.se
Våra olika aktiviteter
Här finns höstens kalendarium. Vår äldsta svit av aktiviteter (ända sedan slutet av 00-talet) är månadsträffarna första måndagen varje månad utom januari och juli. Både medlemmar och icke-medlemmar…