atomselidbe.com
Selidbe i prevoz klavira i specijalnih tereta - Selidbe Beograd
Nudimo pouzdanu i profesionalnu uslugu transpota specijalnih i specifičnih tereta. Usluga transporta se podrazumeva kao i priprema tereta za transport, utovar i istovar na dogovorenoj adresi. U specijalne terete spadaju klaviri, sefovi, pekarska oprema, kase, TA peći i sl. Takvi tereti zahtevaju posebno rukovanje i manipulaciju adekvatnom opremom i tehnikom za njihov prenos i prevoz. [...]