atmdecor.net
ผ้าหน้ากว้าง 2.80 ใช้หน้ากว้างผ้าเป็นความกว้างหรือความสูงของผ้าม่าน?
ผ้าทำม่านหน้ากว้าง 1.50 เมตร: สำหรับผ้าทำผ้าม่านที่มีหน้ากว้าง 1.50 เมตร หรือ 60 นิ้ว เราจะต้องวางหน้ากว้างของผ้าตามแนวนอน (ส่วนกว้างของผ้าม่าน) เพราะฉะนั้นผ้าม่านที่กว้างมากจะต้องตัดผ้ามาต่อกันเป็…